Mitä agility on ja kuka sitä voi harrastaa?

Agility on koirien esteratakilpailu, jossa ihminen pyrkii ohjaamaan koiran erilaisten esteiden läpi mahdollisimman nopeasti. Lajin nimi “agility” tarkoittaakin suomeksi ketteryyttä. Rata koostuu yleensä 12-22 esteestä, ja esteet voivat olla joko kontaktiesteitä tai hyppyesteitä. Kerromme tässä artikkelissa lajista pähkinänkuoressa.

Uusi laji

Agility on melkoisen uusi laji esimerkiksi vinttikoirakisoihin verrattuna, sillä agilityn juuret juontavat vuoden 1977 Englantiin, jossa pidettiin koirien estehyppynäytöksiä hevosten estekisojen väliajoilla. Suomeen laji rantautui vuonna 1986, ja ensimmäiset kisat järjestettiin jo vuonna 1987. Lajissa järjestetään maailmanmestaruuskilpailuja vuosittain, ja ne on järjestetty myös Suomessa pariin kertaan.

Eri estetyypit

Agilityradalla esiintyvät esteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kontaktiesteet, hyppyesteet ja muut esteet. Hyppradalla ei ole ollenkaan kontaktiesteitä, kun taas agilityradalla voi olla mitä tahansa esteitä. Esteiden koko vaihtelee sen mukaan, minkä kokoluokan koiria on sillä kertaa kisaamassa.

Hyppyesteen kohdalla koiran täytyy esteen nimen mukaisesti hypätä sen yli. Jos koira tiputtaa tai kaataa osan esteestä, tämä on suoritusvirhe. Hyppyesteitä ovat muun muassa seuraavat: aidat, renkaat, muuri ja pituuseste.

Kontaktiesteissä sen sijaan koiran tulee koskettaa vähintään yhdellä tassun osalla kontaktialueisiin, jotka sijaitsevat sekä esteen laskevalla että nousevalla pinnalla. Jos koira ei koske kontaktialueeseen, lasketaan tämä kontaktivirheeksi. Kontaktiesteitä ovat muun muassa A-esteet, puomit ja keinut.

Muita mahdollisesti käytettäviä esteitä ovat muun muassa pöydät, pujottelut ja avotunnelit. Pöytäesteen kohdalla koiran tulee nousta pöydälle, ja seistä siinä vähintään 5 sekuntia. Pujottelueste taas on 12 kepistä koostuva este ja koiran tulee pujotella keppien välistä niin, että ensimmäinen keppi jää koiran vasemmalle puolelle. Avotunneli taas on nimensä mukaisesti tunneli tai putki, jonka lävitse koiran tulee mennä. Avotunnelit ovat yleensä 3-6 metrin pituisia.

Mitkä rodut voivat harrastaa agilitya?

Agilityssa koiran rodulla ei ole väliä. Agilityyn voivat osallistua kaiken rotuiset ja jopa sekarotuiset koirat. Rodun sijaan tärkeämpää on se, että koira on hyvässä kunnossa, tottelevainen, hyvin koulutettu ja kykeneväinen loistavaan yhteistyöhön ohjaajan kanssa. Myös ohjaajalla tulee olla hyvä fyysinen kunto, sillä hänen tulee ohjastaa koiraa radalla, ja useissa kohdin tämä vaatii juoksemista. Vaikka laji sopiikin mille tahansa rodulle, suosituimpia rotuja agilityn harrastamiseen ovat shetlanninlammaskoirat, belgiapaimenkoirat, bordercolliet, villakoirat, borderterrierit, cockerspanielit ja jackrusselinterrierit.

Mitä vaatimuksia koiran tulee täyttää?

Agilityn harrastamisen voi aloittaa vasta sitten, kun koira on täysikavuinen. Jos koiran haluaa viedä kisoihin, tulee sen olla vähintään 18 kuukautta vanha. Lisäksi koiran tulee luonnollisesti olla terve, rokotettu ja tunnistusmerkitty. Toki koiran tulisi myös olla perustottelevainen, tai muuten agilityn harrastaminen voi mennä melko mahdottomaksi. Jos koiran kanssa haluaa osallistua virallisiin agilitykisoihin Suomessa, tällöin koiralla tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailulisenssi sekä agilityn kilpailukirja. Suomen- ja maailmanmestaruuskisoihin osallistumiseksi on omat vaatimuksensa, jotka vaihtelevat vuosittain.

Agilityn säännöt

Agilityssa ei ole olemassa mitään tiettyjä ratoja, joita kierrätettäisiin jokaisessa kilpailussa, vaan radan suunnittelee aina kyseisen kilpailun tuomari. Ennen kisan alkua ohjaajat saavat tutustua rataan muutaman minuutin ajan. Agilityrata on pituudeltaan 100-200 metriä ja ihanneaika radan suorittamiseen on yleensä 30-60 sekuntia. Kun koira on suorittanut radan, suoritus arvostellaan käytetyn ajan sekä mahdollisten virheiden perusteella. Jotkut virheet saattavat johtaa jopa suorituksen hylkäämiseen. Ohjaajaa ei arvostella.

Ratavirheistä koiralle annetaan 5 virhepistettä ja ihanneajan ylittämisestä taas saa aikavirhettä yhden pisteen jokaista yli mennyttä sekuntia kohden. Koska tulos lasketaan virhepisteiden määrän perusteella, täysin virheetön suoritus olisi 0 pisteen tulos. Kuitenkin 0-5,99 pisteen tulos lasketaan erinomaiseksi. Erittäin hyvä suoritus on, jos pistemäärä on 6-15,99 pistettä ja hyvä, jos pistemäärä on 16-24,99 pistettä.

Säkäluokat

Agilityssa koirat jaetaan korkeutensa perusteella kolmeen eri luokkaan. Alle 35 cm säkäkorkeudeltaan olevat koirat kuuluvat mini-luokkaan. Medi-luokassa taas ovat säkäkorkeudeltaan 35-42,99 cm korkuiset koirat. Maksi-luokaan kuuluvat säkäkorkeudeltaan yli 43 cm korkeat koirat. Esteiden koko vaihtelee koirien koon mukaan, joten tämän vuoksi koirien jaottelu eri kokoluokkiin on tärkeää.